FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Otvorene 75. Dubrovačke ljetne igre

Autor: Baldo Marunčić

DUBROVNIK, 10. srpnja 2024. (Hina) - Podizanjem zastave Libertas i uz stihove Gundulićeve "Himne slobodi" ispred crkve sv. Vlaha u srijedu navečer svečano su otvorene 75. Dubrovačke ljetne igre, na kojima će do 25. kolovoza u 47 dana na raznim scenskim i ambijentalnim lokacijama biti izvedeno gotovo sedamdeset raznovrsnih programa.

(Hina) xmarb ymvr

An unhandled error has occurred. Reload 🗙