Prihvaćanje uvjeta korištenja

Pristupom internetskim stranicama www.hina.hr prihvaćate Uvjete korištenja sadržaja internetskog ulaza www.hina.hr.

Hina zadržava pravo promijeniti ili dopuniti Uvjete korištenja bez najave.

Svaka promjena ili dopuna Uvjeta korištenja primjenjuje se od dana objavljivanja.

Pravo korištenja

Posjetitelji internetskih stranica www.hina.hr imaju pravo uvida u objavljeni sadržaj tih stranica putem svojih internetskih pretraživača samo za osobno informiranje.

Posjetitelji internetskih stranica www.hina.hr nemaju pravo ni na koji način preuzimati, raspačavati, ustupati na uporabu trećima, pohranjivati u elektroničkom ili drugom obliku ni javno ili za poslovne namjene objavljivati dijelove ili cjelinu sadržaja internetskih stranica www.hina.hr, niti se koristiti programskim rješenjima, oblikom i obilježjima njihova sadržaja bez izričita pisana Hinina pristanka.

Točnost sadržaja

Sadržaj internetskih stranica www.hina.hr izrađen je sukladno profesionalnim novinarskim i tehničkim standardima za novinske agencije. Hina nije odgovorna za izravne ili neizravne posljedice uporabe tog sadržaja.

Zaštita autorskog i srodnih prava

Internetske stranice www.hina.hr, njihov sadržaj, grafička i tehnička rješenja zaštićeni su nakladničkim i autorskim pravom (copyrightom).

Informativni sadržaj internetskih stranica www.hina.hr tvori, uz ostalo, izbor informacija iz Hinine baze podataka. Baza podataka je Hinino vlasništvo, te je u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima (NN 167/2003.) zaštićena kao samostalno autorsko djelo.

Dio informativnog sadržaja internetskih stranica www.hina.hr tvore informacije koje su intelektualno vlasništvo Hininih poslovnih partnera.

Internetske stranice www.hina.hr sadrže zaštićene žigove i nazive tvrtaka, uključivo i žig i naziv Hrvatska izvještajna novinska agencija i Hina. Zaštićeni žigovi i nazivi tvrtaka ne smiju se upotrijebiti bez izričita Hinina pisana pristanka.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

Internetske stranice www.hina.hr poštuju privatnost svojih posjetitelja. Podatci o posjetiteljima nisu dostupni trećoj strani osim u slučajevima propisanima zakonom.

Veze (linkovi) na druge internetske stranice

Neke od veza na internetskim stranicama www.hina.hr vode na internetske stranice i servise drugih izvora informiranja. Hina ni na koji način ne odgovara za sadržaj tih stranica i servisa.