FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Fosil dinosaura otkriven na britanskom otoku Wight

Autor: Vesna Klanac

LONDON, 10. srpnja 2024. (Hina/Reuters) - Fosilni ostaci biljojednog dinosaura koji je lutao našim planetom prije 125 milijuna godina otkriveni su na britanskom otoku Wight, a za koje znanstvenici vjeruju da predstavljaju najpotpuniji novi primjerak pronađen u Britaniji u 100 godina.

(Hina) xvk ydv

An unhandled error has occurred. Reload 🗙