FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Otvorena izložba "Put bez povratka – od logora Slana do logora Jasenovac"

Zagreb, 10.07.2024. - Otvorenje izložbe autora Ive Pejakovića "Put bez povratka – od logora Slana do logora Jasenovac" kao i razgovor, te prikazivanje filma "Uvala" redateljice Nike Petković i redatelja Davora Konjikušića. Izložba tematizira sudbine zatočenika logora Slane kао dijela gospićke grupe logora i njihov put do logora Jasenovca tijekom ljeta 1941. godine. 
video HINA/ Daniel KASAP/ dk

An unhandled error has occurred. Reload 🗙