FILTER
Prikaži samo sadržaje koji zadovoljavaju:
objavljeni u periodu:
na jeziku:
hrvatski engleski
sadrže pojam:

Jandroković održao bilateralni sastanak sa zastupnikom u Kongresu SAD-a Joyceom

Foto:

Washington, 10.7.2024.- Na kraju posjeta Sjedinjenim Američkim Državama, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković održao je bilateralni sastanak sa zastupnikom u Kongresu i supredsjedateljem Hrvatskog kongresnog kluba Davidom Joyceom. foto HINA/ Hrvatski sabor/ ua

An unhandled error has occurred. Reload 🗙